Sottungakalender 2016

En nyhet i sortimentet är Sottungakalendern. Kalendern säljs för Sottunga Andelshandel.
 
Kooperativ
Sottunga Andelshandel ligger på ön Sottunga i Ålands östra skärgård. Andelshandeln är ett kooperativ, vilket betyder att verksamheten både ägs och drivs av kooperativets medlemmar. I ett kooperativ är samhällsnytta och allmänintresse viktiga mål medan vinst inte ses som mål utan snarare som medel. Det som gör organisationsformen unik är att varje medlem har en röst oavsett satsat kapital. 
 
Den kooperativa idén härstammar från industrialismen och kom till Finland under senare delen av 1800-talet. På Åland grundades de första kooperativa handelslagen i Brändö, Kumlinge, Vårdö, Geta och Sund under åren 1905-1908. I samband med att första världskriget bröt ut några år senare slog den kooperativa idén helt igenom.
 
Sottunga Andelshandel
Innan Sottunga Andelshandel bildades hade det bedrivits lanthandel på olika platser i Sottunga. Efter första världskrigets slut växte idén om ett handelslag på Sottunga fram allt starkare i samhället. Man gjorde då en studieresa till Kumlinge tillsammans med likasinnade föglöbor, vilket ledde till att ett nytt handelslag öppnade i Föglö redan år 1919. Något år senare, år 1921 bildades Sottunga Andelshandel och butik inrättades i ett gammalt torp,som inte längre finns kvar.
 
År 1937 flyttade Andelshandeln till nya lokaler i centrum av Sottunga. I slutet av 1960-talet byggdes butiken ut med en tillbyggnad. Tillbyggnaden innebar att butiken fick ett större lagerutrymme, och ett nytt kontorsrum samt att butikslokalen blev större. I samband med utbyggnaden förändrades butikens karaktär till ett snabbköp vilket innebar att butiken blev en dagligvaruhandel med ett visst mått av självbetjäning.
 
Bild: hbl.fi
 
Butiken har kvar sin karaktär sedan tillbyggnaden gjordes i slutet av 1960-talet. Vissa moderniseringar och förbättringar har gjorts genom åren som t.ex. kassasystemet. Man kan numera betala med kort och ta ut kontanter med sitt bankkort i butiken.
 
Andelshandeln har ett varierande utbud av produkter vilket gör att man kan hitta det mesta man behöver. I sortimentet finns både basvaror och lokala specialiteter. Det som inte finns i butiken går oftast att beställa. Butiken säljer även bensin och diesel.
 
Bild: nyan.ax
 
Sottunga Andelshandel har en viss charm i en tid då många små butiker försvinner. Flera frivilliga insatser gör att butiken kan fortsätta sin verksamhet. Sen några år tillbaka har man även valt att göra en kalender där vinsten från försäljningen går till butikens verksamhet.
 
Sottungakalender 2016
Sottungakalendern har 12 kalendermånader med bilder från Sottunga. Bilderna är fotograferade av privatpersoner i Sottunga. Nytt för årets kalender är det nya behändiga A4-formatet. 
 
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.